Identiteit

Onder katholiek onderwijs verstaan wij dat in de dagelijkse praktijk van een school, en in de onderwijs- en opvoedingsdoelen van die school, de christelijke traditie een belangrijke en duidelijke inspiratiebron is. Dit klinkt ook door in het onderwijs zelf: daar waar mens- en maatschappijbeelden in het geding zijn, reikt een katholieke school aan kinderen een optimistisch beeld aan, waarin de mens meer is dan een middel, en ook meer dan een autonoom individu.

Onder het bestuur van de SKOVV vallen scholen die in veel opzichten sterk van elkaar verschillen: er zijn kleine tot zeer grote scholen, met veel of weinig allochtone leerlingen, en in een dorp of in stedelijk gebied. Ook de onderwijsconcepten verschillen, van een leerstof-jaarklassensysteem tot  Jenaplan en Dalton.
Deze verschillen brengen met zich mee dat 'katholieke identiteit' en 'levensbeschouwelijke vorming' op al onze scholen weliswaar belangrijk zijn, maar op heel verschillende manieren gestalte krijgen. De individuele scholen kunnen daar meer informatie over geven.