Organisatiestructuur

              

Toelichting
GMR
MT
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Managementteam (dir.-bestuurder en directeuren scholen)
MR     
Medezeggenschapsraad school
IB
RT
OOP
TSO


Intern begeleider
Remedial teacher
Onderwijsondersteunend personeel
Coördinator Tussenschoolse opvang

De ouderraad heet ook wel oudercommissie