Een belangrijke periode in je leven

De basisschooltijd is voor kinderen één van de belangrijkste periodes van hun jeugd. Zij brengen er immers een groot deel van de dag door. Samen met het gezin wordt daar de basis gelegd voor zijn of haar verdere leven. Natuurlijk zijn taal, lezen en rekenen heel belangrijk. Maar katholieke scholen vinden naast 'harde kennis' maatschappelijke en sociale competenties minstens zo belangrijk. Daarbij kunt u denken aan zelfstandigheid, samenwerken, kritisch en probleemoplossend vermogen en sociale en communicatieve vaardigheden.

In het gezin groeien kinderen op, de school is de plaats waar ze de kennis, houding en vaardigheden leren die nodig zijn om in de samenleving te kunnen functioneren. Samenwerken met ouders vinden SKOVV scholen daarom van groot belang. Elk kind heeft recht op goede samenwerking tussen ouders en school.

Op zoek naar een school

Voor iedere ouder of verzorger is het belangrijk een goede basisschool te vinden. Daar besteed je natuurlijk veel aandacht aan. Je kind zit tenslotte minimaal acht jaar op die school. Het kan er veel leren, wat de rest van zijn leven belangrijk is. U zoekt een school die bij uw opvoedingsstijl past, waarmee het klikt. Maar u wilt natuurlijk dat uw kind het zelf ook een leuke school vindt.

De zoektocht begint vaak met gesprekken met andere ouders of een bezoekje aan de website van scholen in de buurt. De beste indruk krijgt u door een bezoek aan de school zelf. SKOVV scholen geven u graag de gelegenheid u te laten rondleiden en uw vragen te beantwoorden.
Bij "Scholen" vindt u de contactgegevens van al onze scholen.