Buitenschoolse opvang

Alle SKOVV scholen zorgen voor de mogelijkheid van buitenschoolse opvang (BSO) waar uw kind buiten schooltijd terecht kan. Buitenschoolse opvang kan bestaan uit voor- en naschoolse opvang en opvang tijdens schoolvakanties. Net als de meeste andere schoolbesturen heeft SKOVV er voor gekozen deze opvang uit te besteden aan professionele kinderopvangorganisaties. Soms gebeurt dat op de school zelf. In andere gevallen op een locatie van de betreffende organisatie. Elke school kan hier meer informatie over geven.

Tussenschoolse opvang

Daarnaast organiseert elke SKOVV school waar dit noodzakelijk is ook tussenschoolse opvang (TSO). Dat betekent dat uw kind, tegen een geringe vergoeding, dagelijks tussen de middag onder deskundige begeleiding op school kan overblijven.
Voor bovenschoolse coördinatie van de tussenschoolse opvang is de stafcoödinator TSO Clementine Emmen werkzaam.
Zij is te bereiken via het stafbureau van SKOVV.