De wet Passend Onderwijs

Elke ouder en leerkracht weet dat er grote verschillen zijn tussen kinderen, ook al zijn ze even oud. De meeste kinderen hebben een ontwikkeling die past bij hun leeftijd. Sommige kinderen hebben al bij binnenkomst in de basisschool een achterstand in hun ontwikkeling. Andere liggen daar aanzienlijk op voor. Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat aansluit bij zijn of haar specifieke onderwijsbehoeften, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend Onderwijs beoogt dat zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Op 1 augustus 2014 is het Passend Onderwijs ingegaan.

Animatie passend onderwijs: Deze animatie legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod. 

SKOVV heeft een informatiebrochure voor ouders gemaakt over Passend Onderwijs. Deze kunt u hieronder downloaden.
Brochure Passend Onderwijs SKOVV

Onze scholen en/in het samenwerkingsverband
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. In totaal 35 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school. Meer info is te vinden op: samenwerkingsverband Rijnengeldersevallei.nl of PassendWijs