Kenmerken

De onderwijsorganisatie SKOVV beheert 14 basisscholen met 16 locaties in het Zuid-westelijke deel van de Veluwe. Een prachtig gebied om te wonen en te werken, aan de rand van de Veluwe en toch midden in het land. Er zijn uitstekende openbaarvervoer verbindingen en op de snelwegen in en rond het gebied zijn de dagelijkse files zoals in de randstad gelukkig niet aanwezig. Circa 280 medewerkers verzorgen onderwijs voor ruim 3000 basisschoolleerlingen. Daarnaast is een groot aantal ouders actief betrokken bij het onderwijs en de organisatie in het bestuur, de GMR, de MR'en en de ouderraden van de verschillende scholen.

Professionalisering

Door de groei in de afgelopen 12 jaar is SKOVV geen kleine onderwijsorganisatie meer, wat de mogelijkheden voor professionalisering sterk heeft verruimd en gestimuleerd. SKOVV wil een onderwijsorganisatie zijn waar sprake is van krachtige leer- en werkomgevingen, met een veilig en inspirerend klimaat. Een organisatie waar medewerkers initiatieven mogen tonen en de kans krijgen verantwoordelijkheid te dragen en worden uitgedaagd om verder te leren. Leren gericht op versterking van het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht en daarmee de kwaliteit van de school. Er is sprake van erkende ongelijkheid, waarbij het kennen van de eigen zwaktes een sterkte is, maar waar vooral gebruik gemaakt wordt van elkaars kwaliteiten.
 
Leren is voor leerkrachten en leerlingen een actief proces. Niet alleen kinderen, maar ook de leerkrachten krijgen de gelegenheid om in een professionele cultuur van en met elkaar te leren. Een school of organisatie met een professionele cultuur creëert uitdagingen en kansen, maar stelt ook eisen aan de voortdurende professionele ontwikkeling van de medewerkers. De organisatie streeft daarom naar een hoge betrokkenheid van de medewerkers en creëert voor hen zoveel mogelijk kansen.

De ontwikkeling van beleid zowel op schools als bovenschools niveau is in sterke mate gericht op bevordering van deze aspecten. Er wordt toegewerkt naar een moderne werk- en leeromgeving met ICT als belangrijk leermiddel en een medium voor een open communicatie met de omgeving.