Talentmanagement

Ontwikkel jezelf én de organisatie
Het belangrijkste kapitaal van een onderwijsorganisatie, dus ook van SKOVV, is het personeel op de scholen. Zij maken de kwaliteit van het onderwijs. Daarom speelt goed personeelsbeleid een belangrijke rol in de organisatie.
 
We spreken daarom van 'talentmanagement': medewerkers uitdagen op hun ambitie; hun kwaliteiten ontwikkelen en die inzetten ten behoeve van de organisatie en zichzelf. Wanneer medewerkers op die kwaliteiten worden aangesproken functioneren zij het best. We willen onze medewerkers aanspreken op hun talenten, door ze daar regelmatig over te laten nadenken en te praten met anderen en door het genereren van impulsen voor ontwikkeling. Op deze wijze proberen we de ontwikkeling van onze medewerkers en de ontwikkeling van de scholen en de organisatie op elkaar af te stemmen.

Kwaliteitsverbetering
Doel van dit alles is de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen. SKOVV streeft naar kwalitatief sterke scholen met inspirerende directeuren en teams die vanuit eigen competenties leren en groeien; zgn. lerende organisaties.
Het gaat verder dan het beleid van de individuele school; bovenschoolse bundeling van krachten is onontbeerlijk.

       

Middelen
Middelen die SKOVV inzet om deze ambitie waar te maken zijn o.a.:
-  een programma voor introductie en begeleiding van nieuw personeel
-  een goede gesprekkencyclus
-  in het kader van mobiliteitsbeleid mogelijkheden bieden voor en het stimuleren van scholing,
   taakdifferentiatie, de mogelijkheid om op een andere school te werken,
   loopbaangesprekken of bijvoorbeeld het bieden van extra begeleiding
-  het organiseren van gezamenlijke studiedagen voor het SKOVV personeel
-  netwerken en werkgroepen om samen en van elkaar te leren
-  personeel met leidinggevende kwaliteiten en ambities opleiden voor leidinggevende functies

terug naar 'Werken bij SKOVV'