Franciscusschool

De Franciscusschool is een school waar de leerlingenzorg, in alle facetten, een belangrijk thema is. We bieden onze leerlingen dan ook een prettige en veilige leeromgeving waarin zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Kinderen met faalangst, dyslexie, hoogbegaafde leerlingen of kinderen met een sociaal-emotioneel probleem helpen we zich te ontplooien. We werken aan de zelfstandigheid van kinderen: leren plannen, hulp te kunnen geven of te ontvangen, zorg hebben voor elkaar, voor het werk en voor de omgeving.
Al met al is onze school een plaats waar veel gebeurt.


View Larger Map
  Adres: Mesdagstraat 5, 6717 SE Ede
Telefoon: 0318 646661
E-mail: info.fr@skovv.nl
Website: www.franciscusschool-skovv.nl
Twitter: @FranciscusEde

Directeur: Monique Franken

Naar overzicht scholen