Koning  Davidschool

De Koning David School is een jenaplanschool. In het jenaplanonderwijs gelden verschillende basisprincipes. Een van de meest bekende en belangrijkste principes is dat ieder kind uniek is. Zo is dat ook bij ons op school. Ieder kind heeft zijn eigen kwaliteiten, zijn eigen waarden en zijn eigen mogelijkheden. Dit principe vertalen we naar ons onderwijs, door niet de leerstof maar het kind centraal te stellen. Op De Koning David School benadrukken we het unieke van ieder kind en geven we het de ruimte.


View Larger Map
  Adres: Ceelman van Ommerenweg 5, 6711 JD Ede GLD
Telefoon: 0318 616098
E-mail: directie.kds@skovv.nl
Website: www.koningdavidschool-skovv.nl
Twitter: @KDSDavid

Directeur: Werner de Geest                   

Naar overzicht scholen