Plusgroep

Alle scholen van SKOVV streven naar goed onderwijs, dat aansluit bij de ontwikkeling van elk kind. Zij geven aandacht aan leerlingen die moeite hebben met de lesstof, die gemiddeld presteren, maar ook aan kinderen die bovengemiddeld scoren en bijzondere talenten hebben. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van laatstgenoemde groep leerlingen werkt SKOVV met een Plusgroep. We bieden begaafde leerlingen van al onze scholen vanaf groep 5, één dag in de week, een specifiek onderwijsaanbod dat aansluit bij hun intellectuele mogelijkheden en interesses.
Door de kinderen in deze groep intellectueel uit te dagen en de kans te bieden samen te werken met ontwikkelingsgelijken, stimuleren wij hun welbevinden en motivatie.

Begaafde leerlingen van alle SKOVV scholen komen voor deze plusgroep in aanmerking. Aanmelding verloopt via de scholen.
Er zijn criteria opgesteld en afspraken gemaakt over de toelatingsprocedure.
Als locatie is gekozen voor een eigen ruimte in de Godfried Bomansschool in Ede. Deze is onder andere voorzien van computerwerkplekken voor elke leerling.

U kunt meer lezen over de Plusgroep in de Ouderfolder Plusgroep SKOVV .