Don Boscoschool

Op schoolniveau werken team, adviesraad, ouderraad en medezeggenschapsraad samen om goed basisonderwijs te verzorgen voor onze kinderen. De rol van de ouders binnen de school vinden we erg belangrijk.
Bij goed onderwijs denken we aan het leggen van een stevig fundament waarop de kinderen voort kunnen bouwen aan hun verdere ontwikkeling en hun groei naar volwassenheid. Hierbij zijn sociaal gedrag en levenshouding zeker zo belangrijk als kennisoverdracht.
We zijn een klassikale school, waar kinderen zoveel mogelijk onderwijs op maat krijgen. Een goed leerlingvolgsysteem houdt de vorderingen van de kinderen bij en maakt het mogelijk de instructie aan te passen aan het niveau van de kinderen.
De school is een katholieke school. Kinderen met een andere achtergrond zijn van harte welkom, als de ouders de uitgangspunten van de school respecteren.


View Larger Map
  Adres: Don Boscoweg 19, 6871 DH Renkum
Telefoon: 0317 350815
E-mail: info.kb@skovv.nl
Website: www.dekeijenberg-skovv.nl
Twitter: @donboscorenkum

Directeur: Manja de HondNaar overzicht scholen