Vita Vera

Vita Vera betekent "het ware leven". Een mooie naam die de school waar wil maken. Er is aandacht voor elkaar, voor kwaliteit, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid. We hebben vertrouwen in elkaar en willen eerlijk, geduldig en verdraagzaam zijn.
We willen op school een klimaat scheppen waarin leerlingen, van welke herkomst dan ook, welkom zijn en zichzelf kunnen zijn.
In een prettig en gemoedelijk werkklimaat komt elk kind tot zijn recht en kan het tot ontplooiing komen. Wij willen aan het einde van een basisschoolperiode kunnen zeggen bij elk kind: "We hebben het kind optimaal laten ontwikkelen en eruit gehaald wat er in zit!"

Naast plezier in het werken, en de daaruit voortkomende individuele prestaties, is ook de vorming tot een maatschappelijk wezen van groot belang om een completer mens te worden. Waarden en normen krijgen volop aandacht. Vanzelfsprekend is de houding van de leerkrachten daarbij van invloed: we respecteren het eigene van een kind en proberen zijn gevoelsleven, gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te beschermen en te stimuleren.


View Larger Map
  Adres: Streeflandweg 107, 6871 HV Renkum
Telefoon: 0317 313178
E-mail: info.kb@skovv.nl 
Website: www.dekeijenberg-skovv.nl
Twitter: @vitaveraschool

Directeur: Manja de Hond
           


Naar overzicht scholen