Vuurvlinder

De naam van onze school, de Vuurvlinder, is gekozen om de kleurrijke kenmerken en verwijst naar onze multiculturele maatschappij. Wij proberen onze leerlingen dan ook normen en waarden bij te brengen waarin voor vooroordelen, discriminatie en racisme geen plaats is. Wij gaan er vanuit dat de ouders zich aan de visie en identiteit van onze school conformeren en deze onderschrijven, ondersteunen en uitdragen aan de kinderen. Willen wij het maximale uit onze kinderen halen, dan zullen we er ervoor moeten zorgen dat de kinderen zich thuis voelen op onze school. Zij moeten zich prettig en geaccepteerd voelen. De basis voor goed onderwijs ligt bij ons in een veilig pedagogisch klimaat. Als de sfeer in de klas goed is, zullen de kinderen zich veilig voelen in de klas en zal de wil om iets te leren groter zijn: de betrokkenheid van de kinderen zal hierdoor groter zijn.


View Larger Map
 

Vuurvlinder West
Adres: Stormzwaluw 25, 3905 RS Veenendaal
Telefoon: 0318 527745
E-mail: info.vu@skovv.nl
Website: www.vuurvlinder-skovv.nl
Twitter: @KVuurvlinder

Directeur: Wil Fritz           


View Larger Map
 

Vuurvlinder Noord
Adres: Tweespan 39, 3902 GE Veenendaal
Telefoon: 0318 512659
E-mail: info.vu@skovv.nl
Website: www.vuurvlinder-skovv.nl


Naar overzicht scholen