Kardinaal Alfrinkschool

De Kardinaal Alfrinkschool is een school met een rijke geschiedenis en bijzondere tradities. Iedereen is welkom, en door goede samenwerking van ouders, kinderen en leerkrachten is de sfeer op school bijzonder prettig.
Binnen ons Daltononderwijs is er naast groepslessen en samenwerken ook veel ruimte voor het individuele kind. We kijken naar de mogelijkheden van ieder kind en proberen zoveel moeilijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften. De kracht van ons onderwijs is dat we uitgaan van een duidelijke visie en dat we inspelen op actuele ontwikkelingen en daarmee ook goed voorbereid zijn op Passend Onderwijs.


View Larger Map
  Adres: Tarthorst 292, 6708 JH Wageningen
Telefoon: 0317 414749
E-mail: directie.ka@skovv.nl
Website: www.kardinaalalfrinkschool-skovv.nl

Directeur: Agnes Scheffers


Naar overzicht scholen