SKOVV heeft twaalf scholen in de Veluwe Vallei, een uitgestrekt gebied. Onze scholen liggen in zes heel diverse gemeentes, tamelijk ver van elkaar. Er zijn zaken die ons nadrukkelijk binden, maar ook veel verschillen. Wat ons bindt, zijn onze gedeelde waarden en identiteit, een gezamenlijke opvatting over basisvaardigheden, kennis en attitude en een gedeelde passie voor onderwijs. 

 

                                                                                                                             

 

Onze drie kernwaarden zijn vertrouwen, toewijding en avontuur. Vanuit deze kernwaarden geven wij ons onderwijs vorm.

 

Vertrouwen

Onze stichting wil voor alle medewerkers en scholen een integere werkgever en partner zijn. We hebben vertrouwen in elkaar; bij ons staat er altijd iemand naast je. Vertrouwen is ook de basis vanwaaruit onze medewerkers werken. Zij krijgen professionele ruimte van SKOVV en van de ouders (relationele autonomie).

Vertrouwen is eveneens de basis van samenwerking tussen collega’s. Onderling geven en nemen we ruimte voor ontwikkeling en leren, stimuleren we elkaar en nemen verantwoordelijkheid. We hebben een gezamenlijk uitgangspunt: het belang van het kind.

Vertrouwen is bovenal de basis vanwaaruit leren begint. Met zijn allen geven wij kinderen vanuit vertrouwen de ruimte en verantwoordelijkheid die bij hen past.

 

Toewijding

Toewijding is de aanjager van ons vakmanschap. We willen kansen creëren voor kinderen, voor het onderwijs, voor ons vak en voor elkaar. We staan midden in de wereld, zijn betrokken, nieuwsgierig naar de ontwikkelingen om ons heen en werken vanuit onze passie voor onderwijs. Onze kennis, vaardigheden en ervaring zetten we in om van waarde te zijn voor de samenleving. We zijn actief, blijven ons ontwikkelen en zoeken daarbij naar mogelijkheden om met en van elkaar te leren.

 

Avontuur

Avontuur betekent samen op pad gaan zonder precies te weten hoe het gaat lopen en waar we uitkomen. Niet alles is voorspelbaar en maakbaar, zeker niet bij leren en ontwikkelen. Leren is uitdagend; voor kinderen én voor leerkrachten. We leren van onze fouten. We dagen onszelf en de kinderen uit en creëren ontwikkeling, omdat dit aanstekelijk werkt. Avontuur is ons vliegwiel voor verandering, al hoeft het niet groot te zijn. Onze professionals gaan met elke leerling het avontuur aan, vanuit het vertrouwen in hun eigen vakmanschap en dat van elkaar. Zij zijn niet bang voor het onbekende en verkennen samen de mogelijkheden en grenzen. Ze kijken altijd of we nog kunnen bieden wat nodig is. Hun durf wordt gevoed door toewijding aan het kind dat met vertrouwen in een veranderende wereld opgroeit. Ook medewerkers zelf worden uitgedaagd om op avontuur te gaan: door kennis te delen, samen te leren en te werken met een onderzoekende houding.