Missie en visie

De missie, visie en kernwaarden van SKOVV vormen de basis voor ons handelen. Door ons denken, beslissen en doen hieraan te verbinden, worden we minder afhankelijk van protocollen, systemen en regels en meer van onze professionaliteit.

Missie

De scholen van SKOVV staan voor onderwijs waar kinderen de kans krijgen zich naar eigen vermogen te ontwikkelen en te floreren. De katholieke identiteit is hierbij onze inspiratiebron.

 

Visie

Deze missie maken we waar aan de hand van de volgende uitgangspunten.

• De scholen organiseren het onderwijs vanuit hun visie op het leren van kinderen. Die visie bepaalt welke professionaliteit, cultuur en structuur daarvoor nodig is.

• De scholen beschrijven hun visie op onderwijs, professionaliteit en organisatieontwikkeling vanuit hun visie op leren en onze gedeelde waarden en identiteit.

• Op stichtingsniveau ontwikkelen en versterken we in verbinding met alle scholen de professionaliteit van leerkrachten waar het gaat om generieke kennis en vaardigheden. Op schoolniveau wordt dat aangevuld met despecifieke kennis en vaardigheden waar de schoolvisie om vraagt.

• De autonomie van medewerkers, teams en scholen staat altijd in verbinding met anderen, de visie van de school, de stichting en de ontwikkelingen in de samenleving. We spreken van relationele autonomie of autonomie in verbinding.

• We geven ruimte, verantwoordelijkheid en bevoegdheid waar dat de meeste meerwaarde creëert en verbinden daarmee bezinnen, denken, beslissen en doen.