Privacy statement

Privacy en leerlinggegevens

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van het bestuur is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming va de GMR vastgesteld.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

Lees meer

Voor alle vragen opmerkingen of klachten met betrekking tot de AVG kunt u terecht bij onze privacy officer Berend Cornel. SKOVV heeft hiervoor een speciaal mailadres aangemaakt: privacy@skovv.nl

De AVG-functionaris voor SKOVV is Job Vos. Hij is te bereiken via fg@privacyopschool.nl en telefoonnummer 0172 785075.